Wydawało się, że ostatnio świętowano ślub, powstała nowa szczęśliwa rodzina. Ale związek nie wyszedł, związek się rozpadł. Małżonkowie żyją ze względu na dzieci, odraczając proces rozwodowy na czas nieokreślony.

W niektórych przypadkach rodzice nie mają wyboru, muszą zdecydować o separacji. Mąż zastanawia się, jak rozwieść się z żoną, ponieważ związek stał się przestarzały i dla małego członka rodziny lepiej jest żyć cicho z jednym z rodziców niż słuchać ich kłótni i zniewag.

Gdzie iść

Małżonkowie, którzy zdecydowanie zdecydowali się na rozwód, są zaniepokojeni kwestią rozwodu, jeśli są małoletnie dzieci.

Trzy struktury mają prawo do takich działań:

 • Sąd światowy.
 • Powiat
 • BIURO REJESTRACYJNE.

Nie musisz jednak kontaktować się z każdym z wymienionych organów. Każda organizacja rozpatruje określone przypadki. Wyboru należy dokonać w zależności od okoliczności i relacji między parą.

Rozwód przez sąd

Wiele par apeluje do sądu pokoju. Możliwe jest szybkie rozwiązanie małżeństwa poprzez tę strukturę, ale tylko wtedy, gdy małżonkowie zgodzą się szybko pożegnać i nie ma między nimi niezgody.

Przed zarejestrowaniem wniosku para musi rozwiązać problemy i problemy dotyczące podziału nieruchomości. W sądzie zostanie podjęta decyzja, z kim dziecko pozostanie po rozwodzie. Gdy rodzice się rozstają, brane są pod uwagę interesy ich dzieci. Procedura rozwodu z mężem, jeśli są dzieci, może zostać opóźniona, ponieważ uczciwa decyzja nie jest natychmiast dostępna.

Jeśli para się nie zgadza, musi udać się do sądu rejonowego. Tam małżonkowie uzgadniają podział majątku nabytego w związku małżeńskim i los młodych członków rodziny.

Jak zrobić rozwód, jeśli dorastają małoletnie dzieci, myślą mężowie. Czasami oświadczenie o chęci opuszczenia drugiej połowy jest pisane tylko przez jedną z nich, ale nie wyraża drugiej zgody. W takim przypadku sąd zapewnia młodzieży dodatkowy czas na pojednanie. Czasami małżeństwo można uratować.

Za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego

Lepiej jest, gdy procedura odbywa się bez odwołania do sądownictwa. W końcu dużo czasu spędza się na rozprawach sądowych, podczas gdy idąc do urzędu stanu cywilnego mąż i żona piszą oświadczenie, opuszczają je, a po określonym czasie otrzymują zaświadczenia.

Ale rozwód przez urząd stanu cywilnego nie zawsze jest możliwy. Rozwód następuje w następujących okolicznościach:

 • Jedno z małżonków zostało skazane na ponad trzy lata.
 • Zaginiony mąż lub żona.
 • Uznany za niekompetentny.

Zgodnie z rosyjskim prawem, jeśli rodzina podlega jakiejkolwiek pozycji, możesz odejść nawet w obecności zwykłych dzieci, niezależnie od ich wieku. W takim przypadku małżonkowie rozwiedli się miesiąc po złożeniu wniosku. Znika pytanie, jak rozwieść się z moją żoną bez jej zgody.

Jeśli pojawią się konflikty dotyczące podziału majątku, sprawa zostanie rozpatrzona w sądzie, mimo że rozwód już miał miejsce. Aby rozwiązać spór, musisz napisać pozew.

Dokumenty do procesu

W Rosji małżonek ma prawo wystąpić do organu sądowego z wnioskiem o ich rozwód. Ale najpierw musisz zebrać listę dokumentów wymaganych w postępowaniu rozwodowym do rozpatrzenia.

Aby wypełnić wniosek dla małżonków, powód przedstawia następującą listę:

 • Kopia aktu małżeństwa.
 • Otrzymanie cła państwowego.
 • Kserokopie paszportów małżonków i akt urodzenia dzieci.
 • Oświadczenie wyjaśniające powody rozwodu.

Jako dodatkowe informacje czasami wymagane są porozumienia w sprawie podziału majątku i prawidłowa decyzja obu stron dotycząca tego, z kim będą mieszkać małe dzieci. W takim przypadku procedura rozwodowa będzie łatwiejsza.

Jak on idzie

W przypadku konfliktów między małżonkami wydłuża się proces rozwodowy, zwłaszcza jeśli są dzieci. Sąd przede wszystkim bierze pod uwagę prawa i interesy dzieci wychowywanych przez parę.

Jak złożyć wniosek o rozwód, jeśli jest dziecko, zainteresowane są pary, które zdecydowały się na zerwanie. Po pierwsze, powód składa odpowiedni wniosek do organu sądowego. Następnie wyznacz datę pierwszego spotkania. Jeśli małżonkowie nie podejmą wspólnej decyzji, proces będzie kontynuowany.

Należy zauważyć, że czasami sąd rozwodzi się po pierwszej rozprawie. Ale czasami proces ten trwa długo. W tym okresie należy podjąć decyzję o podziale majątku i edukacji małoletnich.

Jeśli są dzieci

Zgodnie z obowiązującymi przepisami interesy małych dzieci są brane pod uwagę przy rozdzielaniu rodziców. Jak złożyć rozwód, jeśli są małoletnie dzieci, w każdym razie rozwiązanie można znaleźć.

Dziecko do trzech lat

Podczas ciąży małżonka, a także w pierwszym roku życia dziecka, mąż nie będzie mógł opuścić rodziny, ale tylko wtedy, gdy druga połowa nie wyrazi zgody. Ten przepis legislacyjny chroni prawa dzieci i matek i pozostawia młodej rodzinie szansę na pojednanie.

Jeden z małżonków, który chce opuścić drugą połowę, pomimo faktu, że są dzieci w wieku od jednego roku do 3 lat lub niemowlęta, może otrzymać zezwolenie tylko po pisemnej zgodzie drugiej. Ale należy to podać, jeśli małżonek mieszka z dzieckiem i bierze udział w jego wychowaniu.

Jeśli sąd spełni wniosek o rozwód w tym okresie, były mąż będzie wypłacał alimenty nie tylko za dziecko, ale także za matkę - dopóki rodzic nie podejmie oficjalnej pracy lub dziecko nie ukończy trzech lat.

W obecności niepełnoletniego członka rodziny niepełnosprawnego procedura rozwodowa jest bardzo skomplikowana ze względu na konieczność odzyskania funduszy na jej utrzymanie. Przed osiągnięciem 18 roku życia małżonek musi opłacić leczenie i specjalną opiekę, a także środki rehabilitacyjne i zakup niezbędnego sprzętu.

Niewiele dzieci

Procedura rozwiązania małżeństwa z dwoma lub więcej osobami na utrzymaniu jest prawie identyczna z rozwodem z jednym dzieckiem. Rodzice mogą zawrzeć porozumienie w sprawie dzieci lub pozostawić decyzję w sprawach dotyczących nieletnich, sąd.

Jeżeli podczas postępowania rozwodowego zostanie sporządzone porozumienie, wówczas ich ustalenia dotyczące spotkań i wychowania mogą dotyczyć każdego dziecka indywidualnie. Wysokość alimentów po rozwodzie zależy od liczby dzieci. Jeśli są dwa z nich, rodzic zapłaci jedną trzecią dochodu. Kiedy trzy lub więcej, potomstwo otrzyma połowę zarobków rodzica mieszkającego osobno.

Zgodnie z prawem dzieci w wieku powyżej 10 lat można rozdzielić. Ale tutaj sąd rozpatruje każdą sytuację indywidualnie.

Pod uwagę brane są następujące czynniki:

 • Sytuacja rodzinna i finansowa rodziców.
 • Wiek dzieci
 • Relacja między dorosłym a dzieckiem.
 • Osobiste cechy krewnych.

Jeśli sąd uzna, że ​​separacja nieletnich nie narusza ich praw i interesów, dzieci zostaną podzielone.

Z kim zostanie małoletni

Zwykle sąd pozostawia dzieciom poniżej wieku pełnoletności z matką, a ojciec płaci alimenty. Ale aby podjąć taką decyzję, należy wziąć pod uwagę różne okoliczności:

 • Opinia dzieci. Są pytani, z kim chcą zostać, gdy osiągną wiek 10 lat.
 • Relacje ojców, matek i dzieci.
 • Uwzględnienie rodziców. W końcu nie wszyscy ojcowie są gotowi zostawić dziecko dla siebie.
 • Sytuacja finansowa każdego małżonka, poziom jego miesięcznego dochodu.
 • Możliwość procesu edukacyjnego, w zależności od trybu pracy.

Nie ma jednej reguły, według której orzeszki ziemne pozostaną po separacji rodziców. W konkretnym przypadku sytuacja jest analizowana indywidualnie. Decyzją sądu ustalono harmonogram spotkań z dzieckiem drugiego rodzica, a także z dziadkami i innymi krewnymi.

Rozwód i sekcja

Jeśli rodzina jest bezdzietna, małżonkowie są wychowywani w urzędzie stanu cywilnego, a po wprowadzeniu zmian w rejestrze rejestracyjnym małżeństwo uważa się za rozwiedzione. Ale w rodzinach z dziećmi mąż i żona są rozwiedzeni w sądzie. W takim przypadku moment rozwodu występuje podczas wejścia w życie orzeczenia.

Dopiero potem sąd przekazuje wyciąg z decyzji do urzędu stanu cywilnego, gdzie dokonano odpowiednich zmian w książkach rejestrowych. Małżeństwo uważa się za rozwiązane, ale poświadczenie małżeństwa wydaje się później małżonkom. W tym okresie nie są oni uprawnieni do ponownej legalizacji relacji z nowymi partnerami.

Po rozwiązaniu małżeństwa byli małżonkowie zrywają wszelkie stosunki między sobą, pozostawiając swoich rodziców (utrzymując wspólne dzieci do pełnoletności) i majątku (dzieląc wspólną własność w ciągu trzech lat po rozwodzie).

Zgodnie z ogólną zasadą rzeczy nabyte w związku małżeńskim są rozdzielane między męża i żonę w trakcie rozwodu. Podział własności jest najdłuższym etapem procesu.

Czasami cała nieruchomość trafia do drugiego małżonka, jeśli pierwszy nie ma nic przeciwko. Dzieli zarówno nieruchomości, jak i zobowiązania dłużne. Oznacza to, że wszyscy małżonkowie będą wypłacani po rozwodzie przez oboje małżonków.

Wszystko to komplikuje fakt, że w obecności dzieci w rodzinie nieruchomości nie są podzielone na nie. Wspólną własność rodziny przyznaje się temu rodzicowi, który w przeważającej części jest niezbędny do normalnego życia dziecka.

Oczywiście rejestracja małżeństwa jest łatwiejsza niż rozwód. Ale jeśli nie ma innej drogi, trzeba mieć cierpliwość i odpowiednio rozwiązywać problemy.

Kategoria: